THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Thông báo Kết quả phỏng vấn và dự kiến trúng tuyển.doc
Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020.xlsx