THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU THẦU TRÔNG GIỮ XE BỆNH VIỆN 2021

THÔNG BÁO
Về việc mời thầu nh giữ xe

      Được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn thông báo mời thầu nhà giữ xe máy, xe đạp tại Bệnh viện như sau:

I. Mời thầu:


1. Nhà giữ xe
 (Khu nhà xe bệnh nhân)

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Đông Sơn.


II. Đối tượng tham gia đấu thầu:
     
Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu thầu thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu thầu hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá.

III. Mức giá khởi điểm: 7.500.000đồng/tháng (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng)
IV. Thời gian thực hiện hợp đồng thầu: Bệnh viện sẽ ký hợp đồng  với người trúng thầu, thời gian ký hợp đồng là 01 (một) năm (Từ ngày 01/01/2021 đến hết 31/12/2021).
V. Thời gian và địa điểm đăng ký thầu:
– Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 25  tháng 12 năm 2020.
– Địa điểm đăng ký: Phòng tổ chức hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn.

VI. Thời gian và địa điểm tổ chức mở thầu:
– Thời gian mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12  năm 2020, tại phòng họp của Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn.
VII. Tiền bảo lãnh dự thầu:
1.
 Người đăng ký thầu phải nộp tiền bảo lãnh dự thầu về phòng Tài chính – Kế toán thuộc Bệnh viện, số tiền: 5.000.000đ ( Năm triệu đồng ).
2. Số tiền bảo lãnh dự thầu nói trên sẽ được trả lại nếu không trúng thầu khi người đăng ký thầu có tham gia dự thầu hoặc trừ vào tiền hợp đồng trong lần nộp đầu tiên nếu trúng thầu; Trường hợp những người đăng ký dự thầu nhưng không tham gia dự thầu hoặc đã trúng thầu mà nhà thầu không ký hợp đồng thì số tiền đảm bảo dự thầu trên sẽ bị xung vào công quỹ Bệnh viện.
VIII. Hồ sơ dự thầu:
1.
 Đơn tham gia dự thầu;
2. Bản sao công có công chứng Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân còn thời hạn trong vòng 06 tháng.
IX. Điều kiện trúng thầu:
– Người trúng thầu là người có giá bỏ thầu cao nhất và trên giá khởi điểm.
– Nếu có trên 2 người bỏ thầu cùng giá nhau thì việc chọn người trúng thầu sẽ thực hiện bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên.
     Trân trọng thông báo ./.