Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
184
Hôm qua:
584
Tuần này:
2275
Tháng này:
5797
Tất cả:
3142965

THÔNG BÁO THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  BVĐK HUYỆN ĐÔNG SƠN

    HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN


     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

           Đông Sơn, ngày   18   tháng 10  năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức

       

  Thực hiện Phương án số 203/PA-BVĐK ngày 16/08/2019 của Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Quyết định số 214/QĐ-BVĐS ngày 03/09/2019 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức phỏng vấn:

- Từ ngày 22/10/2019.

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

2. Địa điểm phỏng vấn:  Tầng 3 (khu nhà 3 tầng) Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn.

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và các thí sinh tham dự xét tuyển biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Lưu: HĐTD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Lâm

 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h