Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
409
Hôm qua:
476
Tuần này:
1476
Tháng này:
4998
Tất cả:
3142166

Trang chủ / Giới thiệu / Danh bạ điện Thoại

    SỞ Y TẾ THANH HOÁ                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐK ĐÔNG SƠN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG SƠN
NĂM 2019

       

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

I

Ban Giám đốc

 

 

1

Lê Văn Lâm

Giám đốc

0912238027

2

Đỗ Thị Lượng

P.Giám đốc

0904843499

II

Phòng KHTH

 

 

1

Trần Tiến Dũng

 

 

TP.KHTH

0977303107

2

Lê Thị Ngọc

 

0975122146

III

Phòng Điều Dưỡng

 

 

1

Nguyễn Thìn Cường

TP.Điều dưỡng

0834818573

IV

Phòng TCKT

 

 

1

Nguyễn Tiến Dũng

TP.TCKT

0982597678

2

Vũ Thị Trang

PTP.TCKT

0987618027

3

Lê Trung Dũng

 

0973079844

4

Lê Thị Thu

 

0968932626

5

Nguyễn Quốc Đạt

 

0986139138

6

Nguyễn Mỹ Hương Thu

 

0356282550

7

Lê Thị Thanh Huyền

 

0985069505

8

Lê Thị Dung

 

0967512882

V

Phòng TCHC

 

 

1

Mai Đình Thọ

TP.TCHC

0904731080

2

Nguyễn Hồng Vân

 

0988505676

3

Hà Trọng Đại

 

0942726585

4

Thiều Quang Sơn

 

0919098990

5

Lê Thị Huê

 

0987720842

VI

Khoa CLS - CĐHA

 

 

1

Nguyễn Thế Thảo

TK.CLS-CĐHA

0917217868

2

Trương Tiến Quân

 

0917666158

3

Lê Thị Thanh

 

0962571872

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

0934432138

5

Võ Tuấn Anh

 

0987808181

6

Hoàng Thị Phương

 

0966892159

7

Trịnh Thuận An

 

0396938794

8

Hà Trọng Trường

 

0977811517

9

Lại Như Hùng

 

0942125904

10

Hà Thị Dung

 

0968582131

11

Lê Văn Cảnh

 

0385810166

12

Nguyễn Giáo Cường

 

0985629204

13

Lê Thị Hà

 

0354030715

14

Nguyễn Tú Anh

 

0975665446

15

Vũ Thị Thủy

 

0988808290

16

Nguyễn Cao Cường

 

0906232515

17

Nguyễn Đức Bình

 

0942591136

18

Bùi Thị Hiền

 

0977697200

VII

Khoa Dược

 

 

1

Vũ Thị Minh Phương

TK.Dược

0903482567

2

Nguyễn Thị Năm

PTK.Dược

0365882288

3

Nguyễn Thị Lý

 

0983349757

4

Nguyễn Văn Minh

 

0979465925

5

Đỗ Anh Thành

 

0932485197
0962385342

6

Lê Thị Phượng

 

0792791986

7

Ngô Thị Thùy Dung

 

0983991618

8

Lê Văn Sơn

 

0973733225

9

Nguyễn Thị Phượng

 

0945988996

10

Nguyễn Thị Thảo

 

0985903138

VIII

Khoa CNK

 

 

1

Nguyễn Thị Hương

TK.CNK

03949912881

2

Đỗ Thị Điệp

 

0988969159

3

Lê Bá Huân

 

0974328853

4

Phan Thị Hường

 

0362895223

5

Phùng Thị Hằng

 

0982932438

6

Lê Thị Thanh

 

0946473624

IX

Khoa Cấp cứu - Nhi

 

 

1

Lê Văn Dũng

TK.CC-Nhi

0979722027

2

Ng Thị Thanh Hiền

 

0947319785

3

Phạm Thị Thu Ngà

 

09857852828

4

Lê Đình Cao

 

0916669163

5

Lê Thị Huệ

 

0987830929

6

Nguyễn Duy Quý

 

0974488712

7

Đặng Thị Nghĩa

 

0377905617

8

Phạm Văn Trung

 

0978055692

9

Trần Mạnh Dũng

 

0988980406

10

Lê Quang San

 

0976984234

11

Nguyễn Tài Cầu

 

0922521988

12

Lê Kinh Duân

 

0977702113

13

Lê Thị Thu Hà

 

0374159829

14

Lê Đình Tôn

 

0983405469

X

Khoa Khám bệnh

 

 

1

Doãn Đình Toán

TK.Khám bệnh

0949016173

2

Nguyễn Thị Hà

 

0984091082

3

Bùi Văn Chinh

 

0975838462

4

Nguyễn Sỹ Hồng

 

0977846804

5

Lê Sỹ Luân

 

0397056171

6

Đỗ Thị Lệ

 

0374713825

7

Nguyễn Thị Chình

 

0989849102

8

Phan Thị Hà

 

0356297982

9

Chu Thị Thiệu

 

0393842554

10

Doãn Hữu Tiến

 

0945446534

11

Hà Thị Quỳnh

 

0388710733

12

Lê Thị Thúy

 

0919715261

13

Đỗ Thị Nga

 

0971123164

14

Vũ Thị Thùy

 

0944271383

15

Nguyễn Thanh Hải

 

0911222383

16

Nguyễn Thị Chiến

 

0834877188

XI

Khoa Truyền nhiễm

 

 

1

Lê Thị Hạnh

PTK.Truyền nhiễm

0936910244

2

Thiều Thị Thảo

 

0977700565

3

Lê Thị Thủy

 

0982556237

4

Nguyễn Thị Huệ

 

0368047961

5

Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

0982463187

XII

Khoa Đông Y

 

 

1

Thiều Khắc Sơn

TK.Đông Y

0974177939

2

Nguyễn Thị Huê

 

0368047961

3

Nguyễn Thị Yến

 

0354188071

4

Đoàn Văn Thịnh

 

0983546153

5

Lê Tế Thành

 

0946695369

6

Thiều Thị Nga

 

0964879545

7

Lê Thị Thu Hằng

 

0987549136

8

Lê Minh Vương

 

0988968088

9

Nguyễn Thị Hiền

 

0971466807

10

Nguyễn Thị Ngân

 

0982692543
0949623067

11

Hà Thị Kim Oanh

 

0312220650

12

Lê Thị Loan

 

0977870832

13

Nguyễn Đình Tiến

 

0979935396
0947969288

XIII

Khoa Nội

 

 

1

Nguyễn Văn Chung

TK.Nội

0967257583

2

Lê Thị Liên

 

0973626656

3

Doãn Tất Vinh

 

0972828316

4

Trịnh Thị Hạnh

 

0382980705

5

Lê Tế Dũng

 

0915042889

6

Cù Khắc Khiêm

 

0985382892

7

Lê Thị Tuyết

 

0987498760

8

Nguyễn Thị Thảo

 

0987670765

9

Nguyễn Thị Lệ Chung

 

0904712938

10

Nguyễn Thị Thu

 

0912672013

11

Nguyễn Thị Kim Dung

 

0394668424

12

Nguyễn Đình Tiến

 

0364596941

13

Trần Thị Hiệp

 

0915106115

XIV

Khoa Ngoại - Sản - CK

 

 

1

Lê Văn Tình

TK.Ngoại-Sản-CK

0912416595

2

Lê Trọng Hùng

PTK.Ngoại-Sản-CK

0948926115

3

Phạm Thanh Tùng

 

0934445929

4

Lê Thị Hiền

 

0985953839

5

Lê Thị Huyền

 

0989093818

6

Mai Anh Tú

 

0944246886

7

Lê Trung Dũng

 

0976860585

8

Phạm Thị Thủy

 

0914346908

9

Trịnh Thị Phương

 

0977920989

10

Nguyễn Đình Chung

 

0987120904

11

Nguyễn Thanh Tân

 

0974272576

12

Đỗ Hoàng Thông

 

0982432440

13

Lê Thị Thủy

 

0904615875

14

Trần Thị Thu Nga

 

0904547683

15

Nguyễn Thị Linh

 

0812616303

XV

Tổ Bảo vệ

 

 

1

Đỗ Văn Cận

 

0982569032

2

Đỗ Văn Công

 

0914659800

XVI

Tổ Vệ sinh

 

 

1

Hà Văn Niên(Quản lý)

 

0328270805

2

Doãn Thị Thảo
(Phụ trách: Khoa Cấp cứu - Khoa khám bệnh - Hành chính T3)

 

0395772518

3

Lê Thị Phương
(Phụ trách: Nhi - Khoa Dược - Khoa Cận Lâm Sàng - Phòng KHTH)

 

0359118497

4

Thiều Thị Hạnh
( Phụ trách: Khoa Ngoại - Khoa Ngoại Sản Chuyên khoa)

 

0382271492

5

Lê Thị Thanh
(Phụ trách:Khoa Nội - Khoa Đông Y)

 

0327815119

6

Lê Thị Hoa
(Phụ trách: Khoa Truyền nhiễm - Ngoại cảnh)

 

0915129575

XVII

Công An Thị Trấn Rừng Thông

 

 

1

Số máy trực

 

2373690555

2

Nguyễn Hữu Đông (Trưởng Công an)

 

0912395797

3

Nguyễn Hữu Hùng (P.Trưởng Công an)

 

0945739345

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h