THÔNG BÁO THỜI GIAN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐÔNG SƠN

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

 

THÔNG BÁO

THỜI GIAN XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

——————————-

 

          Theo kế hoạch của Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn về thời gian tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện là ngày 15/10/2019. Vì lý do Sở Y tế, Sở Nội vụ Thanh Hóa chưa bố trí được lịch giám sát của Bệnh viện, do đó thời gian xét tuyển viên chức sẽ lùi lại. Thời gian cụ thể đơn vị sẽ thông báo sau.

        Vậy Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để các thí sinh tham gia dự tuyển biết và thực hiện./.

                                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                        Lê Văn Lâm