Thanh Hóa: Ra quân Tháng Thanh niên gắn với thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng

Sáng ngày 02/3, tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019

Phát động Tháng Thanh niên 2019 tới các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Trung cho biết, năm 2019 được chọn là “Năm Thanh niên tình nguyện”, tuổi trẻ Thanh Hóa sẽ bước vào Tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên Thanh Hóa tình nguyện vì cộng đồng” quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển của xã hội, đất nước. Vì vậy các nội dung hoạt động trong Tháng Thanh niên cần hướng về cơ sở, có tính lan tỏa rộng khắp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo thanh niên, vận động các lực lượng xã hội quan tâm, đồng hành trong các hoạt động của Đoàn.

Trong đó, chú trọng các hoạt động tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống của tuổi trẻ Thanh Hóa, tuyên truyền, kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; tổ chức hành trình thăm các địa chỉ đỏ; thông qua đó đẩy mạnh công tác giáo dục cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, tập trung triển khai các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh bằng những công trình, phần việc thanh niên, sản phẩm cụ thể, thiết thực; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân; các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo; tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên; tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp hội viên, đoàn viên mới; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, xây dựng mỗi cơ sở Đoàn một “Ngân hàng ý tưởng”, mỗi chi đoàn một “Hòm thư sáng kiến” góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát triển. Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em; xây dựng và tổ chức các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần bám sát chủ đề của Tháng thanh niên để tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị, sống có lý tưởng, ý thức trách nhiệm đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tập trung xây dựng củng cố tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, hội để thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên. Chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ để giới thiệu nguồn cán bộ có năng lực cho đảng và chính quyền các cấp.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu năm 2019, tăng trưởng GRDP từ 20% trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, đoàn viên thanh niên phải xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

Đồng chí Trưởng Ban dân vận cũng yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn thực hiện các công trình và phần việc trong tháng thanh niên đạt được những kết quả tốt đẹp. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ đoàn có năng lực trình độ phẩm chất đạo đức tốt làm nguồn kế cận cho đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.