Bệnh viện đa khoa Đông Sơn thông báo nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 và lịch làm việc mùa hè

Bệnh viện đa khoa Đông Sơn thông báo nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 và lịch làm việc mùa hè bắt đầu từ ngày 16/04/2019

 Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn xin thông báo: 
– Lịch nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày thứ 2, ngày 15 tháng 04 năm 2019.
– Bắt đầu từ thứ 3, ngày 16 tháng 04 năm 2019, Bệnh viện làm việc theo giờ mùa hè, cụ thể như sau: 
   + Buổi sáng: Từ 7h00 phút đến 11h30 phút
   + Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 17h00 phút.
 Trân trọng!